Telefonnummer

Direkttelefon till kansliet för Överklagandenämnden för högskolan:

Marie Stern Wärn (huvudföredragande i nämnden)
Tfn 08-563 087 15

Alexander Curling (föredragande i nämnden)
Tfn: 08-563 087 63

Jolinn Andersson Engblom (föredragande i nämnden)
Tfn: 08-563 085 07

Carl Braunerhielm (föredragande i nämnden)
Tfn 08-563 085 38

Jennie Åkesson Holst (föredragande i nämnden)
Tfn 08-563 087 38

Jörgen Yng (föredragande i nämnden)
Tfn 08-563 087 58

Pontus Kyrk (föredragande i nämnden)
Tfn 08-563 087 26

 

Marie Norell (arkiv/registratur)
Tfn 08-563 085 70