Telefonnummer

Direkttelefon till kansliet för Överklagandenämnden för högskolan:

Marie Stern Wärn (huvudföredragande i nämnden)
Tfn 08-563 087 15

Jennie Åkesson Holst (föredragande i nämnden)
Tfn: 08-563 087 38

Pontus Kyrk (föredragande i nämnden)
Tfn: 08-563 087 26

Lina Smed (föredragande i nämnden)
Tfn: 08-563 085 36

Jessica Levin (föredragande i nämnden) 
Tfn: 08-563 085 22

Jonas Nylinder (föredragande i nämnden) 
Tfn: 08-563 085 08

 

Marie Norell (arkiv/registratur)
Tfn 08-563 085 70